Müşteriler - Çizmeci Time

(2010 - 2012) Yılları arasında "Pazarlama Danışmanlığı" kapsamında çalışmalar yürütülmüştür.

- Kurumun marka bankasının geliştirilmesi,
- Kapsamlı bir pazar araştırması çalışması,
- İstanbul'un hemen tamamında cadde ve sokaklara yayılan büyük bir tadım kampanyası gerçekleştirilmesi,
- Kapalı kasa araçların ve ihracat TIR'larının giydirilmesi,
- Kapsamlı bir internet sitesi yapımı,
- Radyo çingıl yapımı, 
- Çeşitli POP malzemeleri oluşturulması
- Patentli bir market ürün sepeti geliştirilmesi
- Yeni pazarlar için ürün çeşitlendirme çalışmaları gibi faaliyetler,
- Yanısıra hizmet alınan ajans, matbaa vb. diğer tedarikçiler ile ilişkilerin yürütülmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.