Hizmetler - İş Geliştirme

Mevcut olanı korumak, çoğu kez yenilikleri hayata aktarmakla başarılabiliyor.

Bu yenilikler teknolojinin olanaklarının iş süreçlerine yansıması olabilir. Daha zor olan ise ürün çeşitliliğini sağlamaktır. Pazarın gereksinimleri ve kurumsal yeterlilikler doğrultusunda bu süreçlerin yönetiminin anlamı tartışma dahi gerektirmez...