Danışmanlıklar - Filming in Turkey

Ülkelerin kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkılar sağlayan, bu nedenlede stratejik ve ayrıcalıklı bir sektör olan sinema sektörü, ülkemizde son yıllarda hızlı bir değişim ve gelişim kaydetmektedir. Sinema ve dizi film sektörü bir arada düşünüldüğünde ortaya çıkan ekonomik büyüklük 3 Milyar Türk Lirasını aşmaktadır. Dünyanın en önemli festivallerinde Türk filmlerinin elde ettiği başarılar ve ödüller ülkemiz tanıtımına çok büyük katkı sağlamaktadır. Türk Film Sektörü, Türkiye’nin ekonomik dinamizmine ve gelişim eğilimine stratejik olarak katkı sağlayacak duruma gelmiştir. Gelinen noktada yabancı yapımların ülkemize kazandırılması önemlidir. Değişen ekonomik koşullara bağlı olarak artan işçilik ve yapım maliyetleri nedeniyle büyük film yapım şirketlerinin, film teşvikleri ve vergi kolaylıkları sağlayan ülkelere yöneldikleri görülmektedir.

Bu nedenle Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'müz, İTO (İstanbul Ticaret Odası) ile birlikte; yabancı film yapımcılarının ülkemizde çekim yapabilecekleri mekânlara, bu mekânların filmlerine, görsellerine, videolarına, fotoğraflarına ve mekâna ilişkin sinematografik bilgilere ulaşabilecekleri bir portal oluşturulmasına karar vermişlerdir. Yanısıra, ülkemizdeki film sektörü hakkındaki bilgiler; resmi süreçler, teşvikler, çekim izinleri, telif hakları, vergilendirme, yapım şirketleri, oyuncu ajansları vb. sektörel firmalar ve çekim alanlarındaki ulaşım, lojistik, konaklama, yiyecek-içecek vb. bilgiler de portalda yer alacaktır. Portal desteği ile yabancı yapımcıların filmlerini ülkemizde çekmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin danışmanlık hizmeti, HMA Danışmanlık tarafından yürütülmektedir.